Lönekartläggning - Lönelotsarna

Arbetsvärdering - Lönelotsarna

 

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Trollvik.

Epost: marie@trollvik.se
Tel: 0708 - 74 12 29

Lönekartläggning och arbetsvärdering är bra verktyg i lönesättningen!

Lönesamtal, lönekartläggning, arbetsvärdering och lönekriterier…

Lönelotsarna erbjuder konsulttjänster inom lönesättning och arbetar med samtliga led i lönebildningsprocessen. Vi är ett nätverk av erfarna konsulter och tar enskilda eller gemensamma uppdrag. Allt för att hjälpa våra uppdragsgivare att åstadkomma tydliga, effektiva och väl förankrade system.

Vi erbjuder stöd till arbetsgivare, offentliga och privata, och till fackliga organisationer för en lönesättning som utgår från delaktighet och motiverar medarbetarna till goda prestationer.

Våra utgångspunkter är verksamhetens uppdrag, den egna lönepolitiken, samverkan och diskrimineringslagens krav på sakligt grundade löner.

Vi har omfattande erfarenhet från utvecklingsarbete inom löneområdet och arbetar med arbetsvärdering, kravprofiler, individuell lönesättning samt lönekartläggningar, analyser och handlingsplaner.

Vi erbjuder enstaka utbildningsdagar, processtöd, processledning, utvärderingar och handledning.
 

 

 

Equalpay

Ta del av checklistor och verktyg från EU projektet Equalpay.

Till Equalpay >

 

Testa arbetsvärdering

Genom att svara på åtta frågor kan du få fram en arbetsprofil 

Till testet >

 

Test: jämställd lön?

Testa hur din verksamhet arbetar med jämställda löner.

Till testet! >

 

Lönekartläggning

Så här gör ni en lönekartläggning med stöd från Lönelotsarna®.

Lönekartläggning >